top of page

Skånskt Naturbeteskött
– som kött ska smaka

Bra kött, saftigt kött och kött av hög kvalitet, det är Skånskt Naturbeteskött.

 

Våra djur är uppfödda, slaktade och styckade i Skåne. De får gå ute på naturbetesmarker under minst halva betesperioden, där de kan röra sig fritt och enbart äta gräs och örter. Efter slakt hängmöras köttet på gammaldags vis vilket ger mindre skärmotstånd.

Skånskt Naturbeteskött bidrar till de svenska miljömålen kring ett rikt odlingslandskap. Målet är många välskötta naturbetesmarker som skapar livsglädje för både människor, växter och djur.

 

  Skånskt Naturbeteskött är kvalitet.  

Bra kött, saftigt kött och kött av hög kvalitet, det är Skånskt Naturbeteskött.
bottom of page