top of page

Korna och betet

Svenskt Sigill Naturbeteskött har tillsammans med experter på nötköttsuppfödning, djurvälfärd och biologisk mångfald formulerat de regler som gäller för certifiering av naturbetesgårdar:

 

Djuren ska beta på naturbetesmark under sommaren och få rätt foder, ha en bra inomhusmiljö under vintern. Naturbete finns på marker, som inte plöjts, såtts, gödslats, eller bearbetats med maskiner under de senaste 20 åren. Detta för att säkerställa kvalitén bland de växter som erbjuds de betande djuren. Utemiljön, mellan åker och skog eller mellan strand och åker, är framför allt skapad av betande djur.

 

Vintertid får djuren grovfoder, alltså hö, halm och ensilage, definitivt inga Palmkärne-produkter eller soja vars produktioner bidrar till avskogning.

 

Viktigt också att reglerna i certifieringen följs. Kontroller görs av en oberoende revisor, vilket gör att den som köper certifierat naturbeteskött i dagligvaruhandeln kan känna sig trygg med vad de köper.

 

Skånskt Naturbeteskött är kvalitet i alla led: Vår uppfödningsmodell harmonierar med de svenska miljömålen för ett rikt odlingslandskap. Vårt mål är allt fler välskötta naturbetesmarker, en garanti för livsglädje bland såväl människor som växter och djur: Naturbetesmarkernas biologiska mångfald och det varierade landskapet bevaras och övergödningen av Östersjön motverkas.

Djuren ska beta på naturbetesmark under sommaren och få rätt foder, ha en bra inomhusmiljö under vintern.
Djuren ska beta på naturbetesmark under sommaren och få rätt foder, ha en bra inomhusmiljö under vintern.
Vintertid får djuren grovfoder, alltså hö, halm och ensilage, definitivt inga Palmkärne-produkter eller soja vars produktioner bidrar till avskogning.
wwf
bottom of page