top of page

Vårt kött

Skånskt Naturbeteskött kommer från kor – kvigor, stut och ungkor – som har längre uppfödningstid med foder i form av gräs uppvuxet i naturbetesmarker.

Vårt kött sorteras redan vid slakt för att säkerställa att det alltid håller högsta kvalitet. Köttet får sedan hänga och möras på traditionellt vis i cirka en vecka i kylrum innan det styckas och skickas ut till butik. Köttet möras därmed naturligt. Skärmotståndet minimeras och ger optimala upplevelser visuellt och i smak.

Våra betesdjur har en annan typ av fettuppbyggnad där fettet är insprängt i muskelmassan (marmorerat). Det blir så tack vare att djuren har vuxit upp på bete och rört sig mycket. Marmoreringen gör köttet extra smakrikt eftersom smaken sitter just i fettet och den gör att köttet håller sig mört och smakrikt ända fram till tallriken.

Vårt kött har mindre andel mättat fett och som följd minskas risken för hjärt- och kärlsjukdomar genom det lägre kolesterolvärdet. Våra djur får väldigt lite antibiotika i jämförelse med vad man ger i andra länder och Sverige har en väldigt låg förekomst av antibiotikaresistens. 

 

Skånskt Naturbeteskött kommer från kor – kvigor, stut och ungkor – som har längre uppfödningstid med foder i form av gräs uppvuxet i naturbetesmarker.
Marmoreringen gör köttet extra smakrikt eftersom smaken sitter just i fettet och den gör att köttet håller sig mört och smakrikt ända fram till tallriken.
bottom of page